LIÊN HỆ TỔNG ĐÀI 0936 479 366 ĐỂ NHẬN NGAY 30 NGÀY MIỄN PHÍ SỬ DỤNG PHẦN MỀM

Hỗ trợ trực tuyến

THÔNG BÁO TRIỂN KHAI DỊCH VỤ GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ ( I-VAN )

Kính gửi: Quý đơn vị sử dụng lao động

Nhằm thực hiện cải cách thủ tục hành chính về bảo hiểm, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thực hiện cho giao dịch hồ sơ bảo hiểm qua mạng kể từ ngày 01/04/2015 đối với doanh nghiệp, và kể từ ngày 01/10/2015 đối với cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp và các tổ chức khác.

 

Từ 01/10/2015 với các tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp thực hiện giao dịch hồ sơ bảo hiểm điện tử (sử dụng chữ ký số) theo văn bản  số 2118/BHXH-PT ngày 30/9/2015 và 2136/BHXH-PT ngày 01/10/2015 v/v hướng dẫn giao dịch điện tử và thực hiện một số TTHC giữa cơ quan BHXH với các đơn vị sử dụng lao động (SDLĐ).

      1. Giới thiệu I-VAN: Là dịch vụ giá trị gia tăng về giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội, thực hiện nhận, truyền, lưu trữ, phục hồi dữ liệu giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH giữa đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN với cơ quan BHXH thông qua tổ chức I-VAN sau khi đơn vị trả một khoản tiền để sử dụng dịch vụ về giao dịch điện tử.

Các yêu cầu để sử dụng dịch vụ I-VAN: Có chữ ký số hợp lệ, máy tính cài Office (word, excel) từ 2007 trở lên.

      2. Lợi ích sử dụng dịch vụ I-VAN:

+  Tiết kiệm chi phí:

Sử dụng I-VAN để nộp tờ khai bảo hiểm doanh nghiệp sẽ giúp doanh nghiệp giảm chi phí về in ấn tờ khai bảo hiểm xã hội. Với I-Van doanh nghiệp gửi trực tiếp hồ sơ đến cơ quan bảo hiểm dưới dạng các tệp tin Excel, Word, PDF, XML do đó doanh nghiệp không cần phải in tờ khai theo cách truyền thống.

Chi phí đi lại, thời gian và nhân lực: Khi sử dụng I-VAN người khai báo bảo hiểm không cần đến trực tiếp cơ quan bảo hiểm để nộp do đó tiếtkiệm được về thời gianvà tiền bạc cho doanh nghiệp.

+ Không giới hạn về không gian nộp báo cáo: Với I-VAN người khai báo bảo hiểm có thể nộp tờ khai ở nhà, ở cơ quan làm việc…

+ Không hạn chế số lần gửi tờ khai: Người khai báo hiểm có thể rút lại các tờ khai sai để chỉnh sửa lại mà không gặp bất kỳ khó khăn nào.

+ Không giới hạn về thời gian: Với I-VAN người khai báo bảo hiểm có thể nộp tờ khai 24/7 không còn phải phụ thuộc vào lịch làm việc của cơ quan bảo hiểm theo cách truyền thống.

+ An toàn bảo mật: Với I-VAN người khai báo hiểm phải sử dụng chứng thư số ký vào tệp tờ khai do đó đảm bảo chính xác nguồn gốc người gửi tờ khai, sử dụng I-VAN dữ liệu về tờ khai được lưu trữ trên hệ thống máy chủ của nhà cung cấp do đó khách hàng hoàn toàn có thể tra cứu, lấy lại các hồ sơ cũ đã nộp.

+ I-VAN là hệ thống tương tác hai chiều giữa người khai bảo hiểm và cơ quan bảo hiểm. Qua I-VAN người khai bảo hiểm có thể theo dõi được trạng thái kếtquả giải quyết hồ sơ của cơ quan bảo hiểm với các hồ sơ đã và đang giao dịch.

   3. Điều kiện để tham gia sử dụng I-VAN:

+ Doanh nghiệp có mã đơn vị đã đăng ký với cơ quan bảo hiểm(Đối với đơn vị đăng ký lần đầu phải thực hiện thủ tục cấp mã đơn vị trước)

+ Sử dụng phần mềm kê khai bảo hiểm EFY-eBHXH

+ Có chứng thư số hợp lệ

+ Đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN với nhà cung cấp dịch vụ I-VAN được BHXH VN cấp phép;