LIÊN HỆ TỔNG ĐÀI 0936 479 366 ĐỂ NHẬN NGAY 30 NGÀY MIỄN PHÍ SỬ DỤNG PHẦN MỀM

Hỗ trợ trực tuyến

Hướng dẫn cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi trên phần mềm EFY-eBHXH-VN

Mục đích: Hướng dẫn cho các đơn vị kê khai báo cấp thẻ cho trẻ dưới 6 tuổi trên phần mềm EFY-eBHXH-VN.

I. Đăng nhập và hoàn thiện thông tin

Đơn vị nhập tên đăng nhập được cấp bởi nhà cũng cấp dịch vụ I-VAN EFY Việt Nam và chọn “Đăng nhập”.

Lập tờ khai cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi EFY-eBHXH-VN

Để phục vụ cho quá trình kê khai, phần mềm có thể yêu cầu đơn vị bổ sung thông tin (nếu thông tin chưa đầy đủ). Đơn vị cần cập nhật đầy đủ các thông tin theo bảng, các trường có dấu sao đỏ (*) là bắt buộc. Bảng thông tin đơn vị như sau:

Lập tờ khai cấp thẻ cho trẻ dưới 6 tuổi

Lưu ý: Đơn vị phải nhập đầy đủ danh sách thôn/bản (thôn, bản, tổ dân phố…) thuộc phường/xã đã chọn để phục vụ kê khai.

II. Các bước thực hiện kê khai

Phần mềm có các chức năng: kê khai, quản trị, hướng dẫn, thông báo, đăng ký I-VAN (khi đơn vị chưa kích hoạt dịch vụ I-VAN) và hệ thống.

Để bắt đầu đơn vị chọn “Kê khai

1. Lập tờ khai

Trong phần “Kê khai” bao gồm 3 thủ tục => Đơn vị chọn “Cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi” => Chọn “Lập tờ khai” để kê tờ khai.

Lập tờ khai cấp thẻ cho trẻ dưới 6 tuổi

2. Nhập thông tin

Đơn vị có thể nhập trực tiếp thông tin của trẻ trên phần mềm vào biểu mẫu.

Lưu ý: nhập đầy đủ, chính xác thông tin theo từng cột.

lập tờ khai cấp thẻ cho trẻ dưới 6 tuổi EFY-EBHXH-VN

Ngoài ra, đơn vị có thể lấy file mẫu để điền và nạp vào phần mềm theo các bước sau:

Lập tờ khai cấp thể cho trẻ dưới 6 tuổi EFY-eBHXH-VN

Lưu ý: đơn vị lưu và đóng hết các cửa sổ các file xuất ra từ phần mềm trước khi nạp dữ liệu.

3. Ghi, xuất và nộp tờ khai

Đơn vị sử dụng các nút chức năng:

Chức năng “Ghi lại” để lưu tờ khai đang làm trong trường hợp chưa muốn nộp ngay;

Chức năng “Xuất tờ khai” để xuất file tờ khai đã khai xong

Ghi và xuất tờ khai cấp lại thẻ BHYT

Khi đơn vị Xuất tờ khai, phần mềm sẽ hỏi đơn vị chọn nộp hồ sơ điện tử hay nộp hồ sơ giấy, đơn vị chọn Nộp hồ sơ điện tử

Nộp hồ sơ điện tử cấp lại thẻ BHYT

Thông tin, biểu mẫu tờ khai đã xuất như bảng sau:

Lập tờ khai cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi EFY-eBHXH-VN

Đơn vị cần hỗ trợ xin liên hệ tổng đài 1900 6898