LIÊN HỆ TỔNG ĐÀI 0936 479 366 ĐỂ NHẬN NGAY 30 NGÀY MIỄN PHÍ SỬ DỤNG PHẦN MỀM

Hỗ trợ trực tuyến

Hướng dẫn cấp lại thẻ cho người lao động trên phần mềm EFY-eBHXH-VN

Mục đích: Hướng dẫn cho các đơn vị kê khai cấp lại thẻ BHYT cho người lao động do thay đổi thông tin trên thẻ hoặc do hỏng, mất trên phần mềmEFY-eBHXH-VN.

Trước tiên, người dùng phải đăng nhập vào phần mềm. Để đăng nhập vào phần mềm có thể xem Hướng dẫn cho người đăng nhập EFY-eBHXH lần đầu

Nội dung hướng dẫn: 

I. Hướng dẫn lập tờ khai

Để thực hiện lập tờ khai, đơn vị kích chọn vào mục Kê khai -> chọn tên Thủ tục muốn lập -> bấm Lập tờ khai (hoặc Sửa):

lập tờ khai cấp lại thẻ BHYT

Note: Hệ thống hỗ trợ sắp xếp việc hiển thị tờ khai đã lập theo năm  «2014ǀ 2015ǀ 2016»

II. Kê khai

Bước 1: Chuyển dữ liệu người lao động sang biểu mẫu: Có 02 cách thực hiện

Cách 1: Thao tác bằng chuột:

Trên danh sách người lao động của đơn vị, chọn lao động cần cấp lại thẻ -> kích chuột phải vào tên lao động-> chọn chức năng cần thực hiện. ví dụ Cấp lại thẻ BHYT.

Cách 2: Chọn chức năng:

Trên danh sách người lao động của đơn vị, chọn lao động cần cấp lại thẻ -> chọn Cấp thẻ BHYT.

Khi đó hệ thống sẽ tự động đổ dữ liệu của cán bộ vừa thao tác lên biểu mẫu như hình sau:

Tờ khai cấp lại thẻ BHYT cho người lao động

Bước 2: Kê khai:

Đối với cấp lại do thay đổi thông tin trên thẻ: Đơn vị chọn loại đề nghị và kê khai các thông tin muốn thay đổi (các trường báo đỏ là các trường có thể thay đổi tùy theo loại đề nghị đã chọn).

Mẫu tờ khai cấp lại thẻ BHYT do thay đổi thông tin

Đối với cấp lại do hỏng, mất (không thay đổi thông tin trên thẻ): đơn vị nhập đầy đủ thông tin tại các trường báo đỏ và chọn loại đề nghị phù hợp: do mất hoặc do hỏng.

Mẫu tờ khai cấp lại thẻ BHYT do mất, hỏng

Sau khi đơn vị kê khai xong danh sách NLĐ đề nghị cấp lại thẻ thì chuyển sang bước Ghi, xuất và nộp tờ khai.

Bước 3Ghi, xuất và nộp tờ khai

- (1)Chọn Ghi lại để lưu tờ khai đã kê khai.

- (2)Chọn Xuất tờ khai để xuất tờ khai nộp lên cơ quan BHXH.

Ghi và xuất tờ khai cấp lại thẻ BHYT

Khi đơn vị Xuất tờ khai, phần mềm sẽ hỏi đơn vị chọn nộp hồ sơ điện tử hay nộp hồ sơ giấy, đơn vị chọn Nộp hồ sơ điện tử

Nộp hồ sơ điện tử cấp lại thẻ BHYT

Thông tin, biểu mẫu tờ khai đã xuất như bảng sau:

nộp tờ khai lên cơ quan BHXH

Đơn vị kết nối thiết bị (token) chứng thư số, nhập mã pin để ký số và nộp tờ khai. Phần mềm báo nộp tờ khai thành công là xong.

Đơn vị cần hỗ trợ xin liên hệ tổng đài 1900 6898