LIÊN HỆ TỔNG ĐÀI 0936 479 366 ĐỂ NHẬN NGAY 30 NGÀY MIỄN PHÍ SỬ DỤNG PHẦN MỀM

Hỗ trợ trực tuyến

Hướng dẫn báo thay đổi điều kiện đóng, căn cứ, mức đóng đối với NLĐ tham gia BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc

Mục Đích: Hướng dẫn cho các đơn vị kê khai thay đổi điều kiện đóng, căn cứ, mức đóng trên phần mềm EFY-eBHXH-VN.

Các phương án báo thay đổi:

- Điều chỉnh tiền lương (DC).

- Thay đổi chức danh (CD).

Nội dung hướng dẫn:

Trước tiên, người dùng phải đăng nhập vào phần mềm. Để đăng nhập vào phần mềm có thể xem Hướng dẫn cho người đăng nhập EFY-eBHXH lần đầu

I. Hướng dẫn lập tờ khai

Để thực hiện lập tờ khai, đơn vị kích chọn vào mục “Kê khai” -> chọn “Thay đổi điều kiện đóng, căn cứ, mức đóng -> bấm "Lập tờ khai" (hoặc "Sửa"):

hướng dẫn báo thay đổi điều kiện đóng, căn cứ, mức đóng

Note: Hệ thống hỗ trợ sắp xếp việc hiển thị tờ khai đã lập theo năm «2014ǀ 2015ǀ 2016»

II. Kê khai

Bước 1: Chuyển dữ liệu người lao động sang biểu mẫu: Có 02 cách thực hiện

Cách 1: Thao tác bằng chuột:

Trên danh sách cán bộ công ty, chọn lao động cần báo thay đổi -> kích chuột phải vào tên lao động -> chọn chức năng cần thực hiện. ví dụ “Tăng mức đóng.

Cách 2: Chọn chức năng:

Trên danh sách cán bộ công ty, chọn lao động cần báo thay đổi -> chọn một trong các nút chức năng tương ứng trên thanh công cụ.

Khi đó hệ thống sẽ tự động đổ dữ liệu của cán bộ vừa thao tác lên biểu mẫu như hình sau:

hướng dẫn báo thay đổi điều kiện đóng, căn cứ đóng, mức đóng

Bước 2: Kê khai

Đối với Trường hợp đơn vị cần tăng mức đóng hoặc giảm mức đóng đơn vị kê khai các thông tin muốn thay đổi (các trường báo đỏ là các trường có thể thay đổi tùy theo loại đề nghị đã chọn).

hướng dẫn báo thay đổi điều kiện đóng, căn cứ đóng, mức đóng

Đối với Trường hợp thay đổi chức danh,chức vụ cho người lao động thì đơn vị sẽ làm tươn tự như trên chỉ khác là thay bằng mục thay đổi mức đóng đơn vị sẽ thay đổi mục chức danh như hình sau:

hướng dẫn báo thay đổi điều kiện đóng, căn cứ đóng, mức đóng

Bước 3: Sau khi đơn vị kê khai xong danh sách NLĐ đề nghị thay đổi điều kiện đóng, căn cứ đóng, mức đóng thì chuyển sang bước Ghi => Xuất tờ khai => Nộp tờ khai.

(1) Chọn Ghi lại để lưu tờ khai đã kê khai.

(2) Chọn Xuất tờ khai để xuất tờ khai nộp lên cơ quan BHXH.

hướng dẫn báo thay đổi điều kiện đóng, căn cứ đóng, mức đóng

Khi đơn vị Xuất tờ khai, phần mềm sẽ hỏi đơn vị chọn nộp hồ sơ điện tử hay nộp hồ sơ giấy, đơn vị chọn Nộp hồ sơ điện tử

hướng dẫn báo thay đổi điều kiện đóng, căn cứ đóng, mức đóng

Thông tin, biểu mẫu tờ khai đã xuất như bảng sau:

hướng dẫn báo thay đổi điều kiện đóng, căn cứ đóng, mức đóng

Note: Nút chức năng "Trình ký" chỉ xuất hiện khi đơn vị chọn chức năng "Phải trình ký" trong phần "Quản trị" và hồ sơ sẽ ở trạng thái "Hồ sơ chờ trình ký". Để tìm hiểu thêm về chức năng "Trình ký" đơn vị có thể xem thêm tại Hướng dẫn sử dụng chức năng trình ký trên phần mềm EFY-eBHXH-VN.

Nếu đơn vị không chọn chức năng "Trình ký" thì sẽ không hiển thị chức năng này, đơn vị kết nối thiết bị (token) chứng thư số, nhập mã pin để ký số và nộp tờ khai. Phần mềm báo nộp tờ khai thành công là xong.

Đơn vị cần hỗ trợ xin liên hệ tổng đài 1900 6898