LIÊN HỆ TỔNG ĐÀI 0936 479 366 ĐỂ NHẬN NGAY 30 NGÀY MIỄN PHÍ SỬ DỤNG PHẦN MỀM

Hỗ trợ trực tuyến

Quy định mới về đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu, chữa bệnh BHYT

Thông tư 40/2015, ngày 16-11-2015 của Bộ Y tế quy định đăng ký khám, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) ban đầu và chuyển tuyến KCB BHYT có hiệu lực từ ngày 1-1-2016, thay thế Thông tư 37/2014 của Bộ Y tế, có những quy định mới như sau:

* Cơ sở KCB BHYT ban đầu tại các tuyến như sau:

1. Tuyến xã và tương đương gồm: Trạm y tế xã, phường, thị trấn; trạm xá, trạm y tế, phòng y tế của cơ quan, đơn vị, tổ chức; phòng khám bác sĩ gia đình tư nhân độc lập; trạm y tế quân - dân y, phòng khám quân - dân y, quân y đơn vị cấp tiểu đoàn và các cơ sở KCB khác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

2. Tuyến huyện và tương đương gồm: Bệnh viện (BV) đa khoa huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; trung tâm y tế huyện có chức năng khám, chữa bệnh; trung tâm y tế huyện có phòng khám đa khoa; phòng khám đa khoa; phòng khám đa khoa khu vực; bệnh viện đa khoa hạng III, hạng IV và chưa xếp hạng thuộc các bộ, ngành hoặc trực thuộc đơn vị thuộc các bộ, ngành; bệnh viện đa khoa tư nhân tương đương hạng III, tương đương hạng IV hoặc chưa được xếp hạng tương đương; bệnh viện y học cổ truyền tư nhân tương đương hạng III, tương đương hạng IV hoặc chưa được xếp hạng tương đương; phòng y tế, bệnh xá trực thuộc Bộ Công an, Bệnh xá Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; trung tâm y tế quân - dân y, bệnh xá quân y, bệnh xá quân - dân y, bệnh viện quân y hạng III, hạng IV hoặc chưa được xếp hạng, bệnh viện quân - dân y hạng III, hạng IV hoặc chưa được xếp hạng, các cơ sở KCB khác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

3. Tuyến tỉnh và tương đương gồm:  Bệnh viện đa khoa tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; bệnh viện  đa khoa hạng I, hạng II thuộc các bộ, ngành, hoặc trực thuộc đơn vị thuộc các bộ, ngành; bệnh viện chuyên khoa, viện chuyên khoa, trung tâm chuyên khoa, trung tâm y tế dự phòng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có phòng khám đa khoa; bệnh viện Nhi, bệnh viện Sản - Nhi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; bệnh viện đa khoa tư nhân tương đương hạng I, tương đương hạng II; bệnh viện y học cổ truyền tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, bộ, ngành; bệnh viện y học cổ truyền tư nhân tương đương hạng I, tương đương hạng II; phòng khám thuộc Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; bệnh viện hạng II thuộc Bộ Quốc phòng, bệnh viện quân - dân y hạng II, các cơ sở KCB khác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

4. Tuyến Trung ương và tương đương gồm: Bệnh viện đa khoa trực thuộc Bộ Y tế (trừ các Bệnh viện Hữu Nghị, Bệnh viện C Đà Nẵng và Bệnh viện Thống Nhất trực thuộc Bộ Y tế); bệnh viện chuyên khoa, viện chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế có phòng khám đa khoa; bệnh viện hạng đặc biệt, bệnh viện hạng I trực thuộc Bộ Quốc phòng, Viện Y học cổ truyền Quân đội, các cơ sở KCB khác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

* Quy định mẫu giấy hẹn khám lại và các bệnh, nhóm bệnh được sử dụng “Giấy chuyển tuyến” trong năm dương lịch từ 36 bệnh và nhóm bệnh lên 62 bệnh và nhóm bệnh.

* Quy định về chuyển đúng tuyến:

- Người có thẻ BHYT đăng ký KCB ban đầu tại cơ sở KCB tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện  tuyến huyện được quyền KCB BHYT tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa, hoặc bệnh viện tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh (nơi có đăng ký KCB BHYT ban đầu).

- Người có thẻ BHYT đăng ký KCB ban đầu tại cơ sở KCB tuyến xã chuyển tuyến đến bệnh viện huyện, bao gồm cả các bệnh viện huyện đã được xếp hạng I, hạng II và bệnh viện y học cổ truyền tỉnh (trong trường hợp bệnh viện huyện không có khoa y học cổ truyền).

- Người có thẻ BHYT được bệnh viện tuyến huyện (bao gồm cả bệnh viện đã được xếp hạng I, hạng II và bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa, viện chuyên khoa, trung tâm chuyên khoa tuyến tỉnh) chuyển tuyến đến trung tâm chuyên khoa tuyến tỉnh hoặc bệnh viện đa khoa, bệnh viện  chuyên khoa, viện chuyên khoa tuyến tỉnh cùng hạng hoặc hạng thấp hơn.

- Trường hợp cấp cứu, người bệnh được cấp cứu tại bất kỳ cơ sở KCB nào. Bác sĩ hoặc y sĩ tiếp nhận người bệnh đánh giá, xác định tình trạng cấp cứu và ghi vào hồ sơ, bệnh án. Sau giai đoạn điều trị cấp cứu, người bệnh được chuyển vào điều trị nội trú tại cơ sở KCB nơi đã tiếp nhận cấp cứu người bệnh hoặc được chuyển đến cơ sở KCB khác để tiếp tục điều trị theo yêu cầu chuyên môn hoặc được chuyển về nơi đăng ký KCB ban đầu sau khi đã điều trị ổn định.

Như vậy, theo Thông tư này, sẽ có một số thay đổi so với trước đây, cụ thể là: Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh, các bệnh viện chuyên khoa (Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi, Bệnh viện Tâm thần, Bệnh viện Phục hồi chức năng) sẽ là bệnh viện tuyến tỉnh. Vì vậy, từ ngày 1-1-2016, người bệnh đăng ký KCB ban đầu tại các bệnh viện khác đến KCB tại các bệnh viện này nếu không được chuyển tuyến theo quy định sẽ là KCB trái tuyến và sẽ không được hưởng BHYT trong trường hợp KCB ngoại trú. Tạm thời chưa thanh toán chi phí KCB BHYT đối với: Người tham gia BHYT đăng ký KCB ban đầu tại cơ sở KCB tuyến tỉnh nhưng tự đi KCB không đúng tuyến tại cơ sở KCB tuyến huyện, tuyến xã; người tham gia BHYT tự đi KCB không đúng tuyến tại các cơ sở KCB tuyến huyện nơi không tiếp nhận đăng ký KCB BHYT ban đầu.

Đối với KCB nội trú trái tuyến tại cơ sở KCB tuyến tỉnh: Vẫn tiếp tục thanh toán  60% chi phí theo quy định.